Raquel Rodríguez, nova directora de XesGalicia

A nova directora de XesGalicia, Raquel Rodríguez Espiño, xa traballara nesta sociedade como técnico de control de participadas.

Raquel Rodríguez, nova directora de XesGalicia
Raquel Rodríguez Espiño, nova directora de XesGalicia.
Raquel Rodríguez Espiño, nova directora de XesGalicia.

Deste xeito, Rodríguez Espiño substitúe a Rubén Aguión, quen viña desempeñando este cargo desde outubro de 2020.

Licenciada en Ciencias Económicas e Empresariais e Máster en Administración Financeira e Tributaria pola Universidade de Santiago de Compostela, Rodríguez Espiño realizou tarefas de auditoría e asesoramento na empresa privada e en distintas organizacións profesionais ao longo da súa traxectoria laboral .

Entre 2008 e 2017 xa estivo vinculada a XesGalicia, exercendo como técnico de control de participadas e desde outubro de 2017 era a directora da área de financiamento do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape)

XesGalicia ten como obxectivo facilitar a creación e consolidación de empresas en Galicia a través de diferentes instrumentos de apoio. Na actualidade xestiona unha sociedade de capital risco (Sodiga Galicia) e catro fondos de investimento de tipo pechado: Galicia Compite, Galicia Innova Tech, Galicia Iniciativas Emprendedoras e Adiante 2000.

Durante os últimos anos, XesGalicia orienta a súa actividade cara a iniciativas empresariais vinculadas ao emprendemento e á innovación, sen deixar de atender os proxectos de crecemento ou reforzamento de empresas xa consolidadas en Galicia.

Raquel Rodríguez, nova directora de XesGalicia