educación
Opinión

A era das mulleres

A Educación, a formación acadada pola poboación dun país resulta fundamental para avaliar a saúde económica e o progreso dunha sociedade.