Informe "Mercado de traballo e coidados: a dobre xornada das mulleres galegas"

As mulleres galegas, sobrerrepresentadas en empregos con menor remuneración

O Sindicato Nacional de CCOO de Galicia vén de presentar un estudo titulado 'Mercado de traballo e coidados: a dobre xornada das mulleres galegas', que afonda sobre a segregación ocupacional e a fenda salarial e de xénero.

As mulleres galegas, sobrerrepresentadas en empregos con menor remuneración
El sector servicios es el que más ha contribuido al descenso del paro registrado en junio, con 4.682 parados menos.
As mulleres acaparan o 75% dos contratos a tempo parcial.

A secretaria de Muller e Igualdade de CCOO Galicia, Mamen Sabio, explicou que o  informe ofrece indicadores obxectivos da situación social, económica e laboral das mulleres en Galicia, "co percorrido por varias áreas cun impacto de xénero determinante".

Segundo a sindicalista, o sistema establecido "continúa segregando" en función dos xéneros, sexos, etnias, xeracións e estratificación social "á hora de ofrecer oportunidades de acceso ao mercado laboral e, en consecuencia, ao sistema socioeconómico predominante".

Un exemplo: malia igualaren e ata superaren o nivel educativo dos homes, as mulleres seguen estando sobrerrepresentadas en empregos con menor remuneración e baixa produtividade. "Especialmente segregados están todos os sectores dedicados ao coidado doutras persoas, como a educación, a sanidade, os servizos sociais ou o emprego doméstico", apuntou Sabio.

Para a sindicalista, "a negociación colectiva e os plans de igualdade son a vía para conseguir mellores condicións laborais e eliminar as discriminacións entre homes e mulleres". 

Fenda salarial

Segundo a Enquisa Anual de Estrutura Salarial (EES) do ano 2017 —últimos datos dispoñibles—, o salario medio das mulleres ese ano andaba arredor dos 18.833,53 euros e o dos homes, 24.321,64 euros. Isto supón unha diferenza bruta a favor do salario masculino de 5.488,11 euros. Na contratación temporal, a diferenza ou fenda salarial non foi tan forte pero, aínda así, as mulleres galegas cobraron no 2017 un 14,3 % menos ca os homes para este tipo de contratación.

Isto dáse incluso en sectores onde as mulleres son maioría, como no dos servizos, onde a a diferenza no salario anual entre mulleres e homes ascende a case o 28% a favor do salario masculino. 

Maior precariedade laboral

Os diferentes indicadores analizados neste estudo evidencian que as mulleres están especialmente prexudicadas pola precariedade laboral. Por exemplo, a ocupación en xornadas completas supón o 57% no caso da poboación masculina, pero só o 43% no caso da feminina; ou a xornada parcial, onde as mulleres caparan o 75% desta modalidade.  A xornada parcial non adoita ser elección da persoa traballadora e devén en situacións de precariedade laboral porque lastra o salario e empobrece as persoas e as súas familias. O 35% das persoas que traballan a xornada parcial porque non atopan  traballo a xornada completa eran mulleres.

As cifras de paro tamén afectan máis ás mulleres: 79.500 mulleres paradas a finais do 2019, e medra con respecto ao 2018 en máis do 4 %. Os homes en paro foron 66.200. 

Segregación laboral e dos coidados
Na categoría de ocupacións técnicas, científicas e profesionais é onde as mulleres se fan notar (58,8 %); pero son maioría nas ocupacións de empregos contables, administrativos e outros empregos de oficina (67,73 %).

Asemade, os coidados manifestan unha grande segregación de xénero. Segundo o informe de CCOO, o 87,9 % das persoas que nin teñen nin buscan emprego debido aresponsabilidades familiares son mulleres. Así mesmo, o 97% das persoas que traballan a xornada parcial por coidado de menores, persoas enfermas ou maiores, tamén son mulleres. Tamén está feminizado o dato referente ás excedencias laborais (máis do 78%).

 

Comentarios
As mulleres galegas, sobrerrepresentadas en empregos con menor remuneración