Para axudar ao tecido empresarial local neste momento de crise

O comercio e as empresas de Carballo solicitan medidas fiscais ao Concello

O comercio e as empresas de Carballo (A Coruña) veñen de solicitar medidas fiscais ao Concello de Carballo para axudarlles a soportar o parón na actividade provocada polo covid-19.

O comercio e as empresas de Carballo solicitan medidas fiscais ao Concello
Polígono de Bertoa, Carballo, uno de los parques en donde la Administración gallega dispone de suelo industrial.
Polígono de Bértoa, Carballo.

As medidas adoptadas para frear a pandemia vinculada ao covid-19, supuxeron un parón sen precedentes na economía do país. Este parón está a afectar á normal actividade de empresas e autónomos o que leva consigo unha grave diminución nos seus ingresos véndose obrigados, en non poucos casos, a acollerse aos ERTEs ou á suspensión temporal de actividade. O comercio e as empresas situadas en Carballo non están a ser alleas a esta situación.

Desde o Goberno de España e a Xunta de Galicia empezaron a tomar as primeiras medidas para apoiar ao sector produtivo nestes meses de inactividade. Desde as xuntas directivas do Centro Comercial Aberto e da Comunidade de Propietarios do Polígono de Bértoa solicitan tamén ao Concello de Carballo a adopción dunha serie de medidas fiscais dentro do seu ámbito competencial que axuden ao tecido empresarial local "a superar estes momentos de zozobra".

Solicitamos suspender impostos, taxas e prazos mentres dure o estado de alarma a quen vexa minguados os seus ingresos e flexibilizar pagos e fraccionamento en xeral. Concretamente piden "custo cero" das taxas municipais a pemes e autónomos mentres se prolongue o estado de alarma, o atraso no cobro do imposto de circulación e no IBI, e unha posible bonificación deste último imposto. Tamén lle piden ao Concello de Carballo que garanta a continuidade dos contratos públicos municipais.

"Situacións extraordinarias requiren accións extraordinarias. Nestes momentos somos conscientes que a prioridade é dar resposta á emerxencia sanitaria, pero consideramos que é imprescindible tomar medidas de apoio ao tecido produtivo para garantir os empregos e a viabilidade empresarial", conclúe o comunicado conxunto do Centro Comercial Aberto e da Comunidade de Propietarios do Polígono de Carballo.

Comentarios
O comercio e as empresas de Carballo solicitan medidas fiscais ao Concello