Opinión: César Rodríguez Martínez

O sector naval queda sen profesionais?

Nos últimos días atopámonos con declaracións das distintas patronais do naval aludindo á falta de profesionais no sector, o que impediría asumir a carga de traballo que teñen actualmente os distintos estaleiros.