Opinión: Eduardo L.Giménez

É viable o actual sistema público de pensións? A resposta é non (... o pior é que xa o sabíamos hai 20 anos!)

O sistema público de pensións español non é viable na sua actual configuración. A xenerosidade no seu deseño é a causa da sua inviabilidade, e as circunstancias demográficas e produtivas aceleraron a sua crise. Hai 20 anos, cando empezaron as reformas que modificaron (lentamente) os dereitos á percepción, xa se sabia que era inviable. Propóñense reformas para facer sustentable o sistema de pensións. Canto antes se modifique o deseño do sistema público de pensións, mais tempo teremos os traballadores en activo para adaptarnos ao novo escenario con prestacións menores que as actuais, mais nun sistema sustentable mais acorde ca contribución individual.

Incremento do Salario Mínimo Interprofesional. Obxectivo: aumentar a produtividade da economía española

Neste artigo arguméntase que o obxectivo último do incremento do SMI é aumentar a produtividade da economía española, un dos principais problemas nos últimos 20 anos. Esta medida expulsa a aqueles traballadores que aportan pouco á produzón de bens e servizos e obriga ás empresas a non contratar a traballadores baratos e substituí-los por maquinaria. Debido a que esta decisión é política, precisa-se dar oportunidades aos traballadores pouco produtivos e facilitar o acceso a financiamento ás empresas intensivas en man de obra pouco produtiva para que melloren ou modifiquen o seu plano de negocio.