Opinión: José Montes

Unha nova etapa no sector lácteo galego

Xa hai máis dun ano que finalizou unha etapa dentro do sector lácteo coa desaparición das cotas lácteas dentro da UE, pero o acontecemento, que no seu inicio aparecía como unha boa noticia para intensificar a produción, tivo unhas consecuencias, para moitos, inesperadas.