O proxecto Agrovoltech busca harmonizar a produción agrícola e a xeración de enerxía renovable

Os sectores alimentario e enerxético unen forzas para crear un sistema agrovoltaico intelixente

O proxecto Agrovoltech, que será implementado por un consorcio coordinado polo Clúster de Energía del País Vasco e que conta coa participación de Clusaga e as pemes Powerfultree, Libelium e PISA, busca investigar e desenvolver un sistema agrovoltaico intelixente baseado en modelos fonolóxicos e sensórica avanzada.

Os sectores alimentario e enerxético unen forzas para crear un sistema agrovoltaico intelixente
Agrovoltech buscará solucións
O proxecto Agrovoltech instalará paneis solares sobre terreos de cultivo.

Esta iniciativa, financiada na convocatoria 2023 de apoio a Agrupacións Empresariais Innovadoras (AEI) do Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR), busca solventar o problema de solo dispoñible ante a crecente demanda de enerxía e de alimentos.

Desta maneira, a agrovoltaica permite combinar a xeración de enerxía fotovoltaica e a produción agrícola mediante a instalación de paneis solares sobre terreos de cultivo, optimizando así o uso do solo cultivable.

Agrovoltech pretende desenvolver un sistema innovador baseado nunha rede de sensórica e algoritmos de modelado e control para instalacións agrovoltaicas de múltiples tipoloxías, permitindo harmonizar a produción agrícola e a xeración de enerxía renovable.

Outros proxectos de dixitalización de Clusaga

No marco da mesma convocatoria, Clusaga participa tamén noutros cinco proxectos, todos eles a prol da transformación dixital da industria alimentaria.

Trátase dos proxectos Powerlog, liderado por Dihgigal e enfocado á optimización da loxística na industria marítima; VitIA 5.0, que pretende mellorar a produtividade e sustantabilidade do sector vitivinícola; IA40WASTE que busca promover a eficiencia dos procesos produtivos da industria alimentaria minorando as mermas; DIG4.0VO, cuxo obxectivo é o sector avícola de posta e oriéntase a lograr unha cadea de valor eficiente, de calidade, comprometida co desenvolvemento sostible e con garantías de benestar animal; e MEATwin que permitirá mellorar a planificación e produción do sector cárnico.

En total, estes 6 proxectos involucran a 24 entidades socias do Clúster, das cales 7 son empresas do sector da alimentación e das bebidas ás que Clusaga acompaña na súa transformación dixital.

Os sectores alimentario e enerxético unen forzas para crear un sistema agrovoltaico intelixente