A data de presentación das solicitudes remata o 20 de febreiro

Aberta a convocatoria da VI edición do Premio Camiño do Emprendemento da Cámara de Santiago

A Cámara de Comercio de Santiago convoca, co patrocinio de Abanca, o VI Premio “Camiño do Emprendemento 2019/20”, coa finalidade de promover as iniciativas empresariais na súa demarcación.
Aberta a convocatoria da VI edición do Premio Camiño do Emprendemento da Cámara de Santiago
Viveiro de empresas da Cámara de Santiago no polígono de Costa Vella.
O premio consistirá en 3 bolsas do 50% dos gastos de estancia durante un ano, no Viveiro de Empresas no polígono de Costa Vella.

No VI Premio “Camiño do Emprendemento 2019/20” poderán participar emprendedores que constituísen unha empresa cunha antigüidade non superior a dous anos, en calquera das súas formas xurídicas e que esta teña a súa sede social e de actividade en calquera dos 32 municipios que conforman a demarcación da Cámara de Comercio de Santiago, independentemente da súa actividade principal e do seu sector empresarial, a condición de que esta sexa compatible coa súa localización nun Viveiro de Empresas.

Asemade, tamén poderán presentar a súa solicitude emprendedores que, aínda non constituíndo a súa empresa, atópense na fase de maduración do proxecto empresarial e comprométanse a facelo nun prazo non superior a 6 meses, a condición de que o proxecto teña previsto desenvolverse en calquera dos 32 municipios que conforman a demarcación da Cámara de Comercio de Santiago. En todo caso haberá de tratarse de proxectos que non fosen xa obxecto de incubación no Viveiro de Empresas da Cámara de Comercio de Santiago por un período superior a 3 meses.

O premio consistirá en 3 bolsas do 50% dos gastos de estancia dun emprendedor, durante un ano, no Viveiro de Empresas da Cámara de Comercio de Santiago.

Durante ese tempo os emprendedores, ademais do servizo de aloxamento, infraestrutura e loxística, recibirán servizos de acompañamento, consultoría, tutorización e mentorización de o seu proxecto empresarial con a finalidade de favorecer o seu arranque, creación e consolidación, en aras a mellorar as súas expectativas de implantación e supervivencia empresarial. O emprendedor pasará a formar parte da maior rede empresarial de Europa: a rede Incyde, podendo participar nas actividades dinamización e networking que se organicen.

Ademais, para os proxectos que o requiran, terán dereito a solicitar as liñas de financiamento presentadas por Abanca con condicións financeiras preferentes.

Finalmente todos os participantes cuxos proxectos fosen considerados viables poderán acollerse ao Servizo de Asesoramento da Cámara de Comercio de Santiago, podendo concertar as entrevistas directamente co persoal especializado, a través do propio Viveiro de Empresas.

As solicitudes para a participación no premio presentaranse no Rexistro Xeral da Cámara de Comercio de Santiago ata o 20 de febreiro.

Aberta a convocatoria da VI edición do Premio Camiño do Emprendemento da Cámara de Santiago