Para o inicio de actividade e a contratación indefinida

Publicadas as axudas para apoiar a actividade dos autónomos

A Consellería de Economía, Emprego e Industria dedicará 18,2 millóns de euros a apoiar o inicio de actividade dos autónomos e para consolidar o seu traballo con incentivos á contratación indefinida, a través de dúas liñas de axudas que veñen de ser publicadas no Diario Oficial de Galicia.

Publicadas as axudas para apoiar a actividade dos autónomos

Por unha banda, establécense apoios de 2.000 euros para axudar ás persoas desempregadas no inicio da súa actividade laboral, unha contía que aumentará nun 25% para as mulleres, persoas con discapacidade ou en risco de exclusión social, unidades familiares con todos os seus membros en paro e no caso de que o centro de traballo estea no rural. Deste xeito, a contía máxima poderá alcanzar os 4.000 euros. Este ano, como novidade, non se esixe un investimento mínimo para poder optar á axuda.

A Xunta financiará as altas na Seguridade Social formalizadas entre o 1 de outubro de 2016 e o 30 de setembro de 2017, ambos inclusive.

A Consellería de Economía apoia, doutra parte, a consolidación do traballo autónomo con axudas para a contratación indefinida durante o primeiro ano de actividade. A axuda será de 5.000 euros para a contratación da primeira persoa traballadora e de 6.000 euros para a segunda e terceira. Supón 1.000 euros máis en cada caso con respecto á convocatoria do ano pasado. As contías tamén se incrementarán nun 25% nos supostos mencionados anteriormente. Así, os apoios máximos poderán acadar os 10.000 euros para o primeiro traballador contratado e os 12.000 euros para o segundo ou terceiro.

O prazo para a presentación de solicitudes rematará o 30 de setembro de 2017 nos dous programas de axudas, aínda que as solicitudes para os incentivos á contratación indefinida para os contratos realizados entre o 1 de outubro de 2016 e hoxe deberán de presentarse no prazo de dous meses, ata o 13 de maio, e os apoios para as contratacións realizadas a partir de hoxe poderán solicitarse ata o último día do segundo mes seguinte á data na que se inicie a relación laboral. O prazo máximo en todo caso rematará o 30 de setembro deste ano.

Esta convocatoria de axudas forma parte da Estratexia Autónomo 2020 que vén de activar a Xunta cun total de 160 millóns para os próximos catro anos co obxectivo de apoiar de media a máis de 10.000 traballadores cada ano. sporán de toda a información sobre as axudas e procedementos administrativos que sexan do seu interese. Esta oficina contará co apoio e colaboración da Rede de Técnicos de Emprego da Xunta que dará resposta aos autónomos que soliciten axuda e asesoramento.

Publicadas as axudas para apoiar a actividade dos autónomos