Destina dúas partidas que suman 300.000 euros

O Consorcio de Santiago aproba axudas á rehabilitación e para locais comerciais

O Consorcio da Cidade de Santiago celebrou este xoves a súa Comisión Executiva, presidida polo alcalde da cidade e presidente do organismo interadministrativo, Martiño Noriega.

O Consorcio de Santiago aproba axudas á rehabilitación e para locais comerciais
Xuntanza da Comisión Executiva do Consorcio de Santiago.
Xuntanza da Comisión Executiva do Consorcio de Santiago.

No transcurso da reunión aprobáronse varias liñas de axudas no marco do Programa de Recuperación Urbana do organismo.

Así, a Comisión aprobou as bases reguladoras e a convocatoria para a concesión de axudas á rehabilitación dos elementos especiais de madeira e reixas nos inmobles situados no ámbito do Plan Especial de Protección e Rehabilitación da Cidade Histórica. Con esta iniciativa búscase mellorar a eficiencia enerxética das vivendas, co consecuente aforro económico para os cidadáns, xunto co seu illamento acústico. O importe global destas subvencións ascende aos 150.000 euros.

Por outro lado, deuse luz verde á convocatoria para a concesión de subvencións no marco do “Programa Localízate 2017”, centrado na mellora dos locais comerciais da cidade histórica. Este ano destinaranse 150.000 euros en axudas para optimizar a accesibilidade, a eficiencia enerxética, a imaxe exterior e o acondicionamento interior dos locais.

Terán preferencia as obras destinadas a mellorar a accesibilidade e primarase así mesmo a apertura de novos locais actualmente sen uso. Ademais, búscase favorecer a redución do consumo enerxético (o que afecta ás instalacións de iluminación, electricidade e acondicionamento de aire), a mellora da imaxe externa e do interior, o acondicionamento acústico e tamén se subvencionan os honorarios de redacción do proxecto e dirección técnica da obra.

Preparación dos Anos Santos

Na xuntanza tamén se presentou o primeiro documento de proposta estratéxica elaborado polo Consorcio para o horizonte dos vindeiros Anos Santos 2021 e 2026 para a súa análise pola Comisión Executiva. Ábrese agora un prazo para o debate e a aportación de suxestións por parte de todas as Administracións e membros participantes. Nas vindeiras semanas iranse incorporando novas propostas co fin de mellorar o documento.

Comentarios
O Consorcio de Santiago aproba axudas á rehabilitación e para locais comerciais