director xeral de planificación enerxética e recursos natu