Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos T