Por primeira vez abrirase o domingo posterior ao Black Friday

Acordados os dez domingos e festivos nos que abrirá o comercio en 2018

A Consellería de Economía, Emprego e Industria vén de aprobar, a proposta do sector, os domingos e festivos nos que os establecementos comerciais que non gozan de liberdade horaria poderán abrir ao longo do vindeiro ano 2018.

Acordados os dez domingos e festivos nos que abrirá o comercio en 2018

Logo da consulta previa ás principais organizacións do sector, ao Consello Galego de Consumidores e Usuarios e ao Consello Galego de Cámaras, os días de apertura, que tal e como marca a normativa son dez, se reparten do seguinte xeito: o domingo 7 de xaneiro, data tradicional de inicio das rebaixas de inverno; o 29 de marzo, Xoves Santo; o domingo 1 de xullo, data habitual de inicio das rebaixas de verán; o 25 de novembro, domingo posterior ao chamado Black Friday; o sábado 8 de decembro, día da Inmaculada; e os domingos do mes de decembro: 2, 9, 16, 23 e 30.

A orde pola que se determinan os domingos e festivos nos que se autoriza a apertura de establecementos comerciais durante o ano 2018 será publicada no Diario Oficial de Galicia o vindeiro 13 de outubro. Posteriormente, calquera concello que o estime oportuno poderá solicitar ata o próximo 15 de novembro a modificación de ata dúas datas para o seu termo municipal para adaptalo aos festivos locais ou atendendo a calquera outra circunstancia motivada.

Liberdade de apertura para o pequeno comercio

Estes domingos e festivos non son de aplicación para o pequeno comercio, xa que, con carácter xeral, poden decidir libremente o seu horario e días de apertura os establecementos de ata 300 metros cadrados, coa excepción dos que non teñan a consideración de pequena e mediana empresa.

Comentarios
Acordados os dez domingos e festivos nos que abrirá o comercio en 2018