Está previsto apoiar a contratación de máis de 100 traballadores

A Xunta amplía a dotación das axudas a empresas de inserción laboral

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica  a ampliación da orde de axudas a empresas de inserción laboral (EIL) que eleva a 757.568 euros a contía destinada este ano para promover o acceso ao mercado de traballo de persoas en situación ou en risco de exclusión social. 
A Xunta amplía a dotación das axudas a empresas de inserción laboral
Galitex es el segundo programa de inserción laboral dedicado al sector textil puesto en marcha por la Xunta.
A Xunta apoia contratacións superiores a seis meses en empresas de inserción laboral.

As axudas teñen por obxectivo favorecer a incorporación ao mercado de traballo de persoas nas que concorren factores de exclusión, co obxecto de proporcionar formación e emprego a este colectivo desfavorecido e socialmente vulnerable.

Con esta idea a Xunta colabora con entidades cualificadas como empresas de inserción laboral que promoven a constitución de empresas con este obxectivo e a creación de emprego para persoas que teñan recoñecido o seu risco ou situación de exclusión social polo Sistema Galego de Servizos Sociais por un período máximo de 3 anos.

As persoas en proceso de inserción poderán estar contratadas un máximo de 3 anos. A Xunta apoiará as contratacións superiores a 6 meses e as xornadas que excedan do 50%.

A ampliación da contía inicial destinada ás EIL chega para atender a demanda das entidades asociativas do sector, coas que a Consellería de Emprego e Igualdade mantén contacto permanente. A Xunta cubre deste modo o custo salarial -salario mínimo interprofesional- dos traballadores en inclusión, atende a contratación de persoal técnico de inclusión ou producióne impulsa a creación de postos e a posta en marcha de novas empresas, o que permite aumentar o número de traballadores atendidos. 

Co novo reforzo do apoio, está previsto que antes de final de ano se acade a contratación de máis de 100 traballadores.

 

 

Comentarios
A Xunta amplía a dotación das axudas a empresas de inserción laboral